اهمیت استفاده از دوربین های مداربسته و نصب دوربین مداربسته دوربین مداربسته یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده برای ایجاد امنیت بالا در بسیاری از سازمان ها و ساختمان ها می باشد و روز به روز نیز نیاز به این امر افزایش یافته است و کاربران نیز برای کنترل اتفاق های پیرامون خود، به دنبال